Truyện ngắn hay:

Truyenhentai18.Net - Đọc hentai Diệp Mặc Online
Dài tập
Chương mới nhất: Chương 326
Thể loại: Truyện sắc hiệp
Tác giả:
Cập nhật lúc: 17:04 27-04-2024
Lượt xem: 19.8 M
Quà tặng
Hầu gái Tự sướng
Yu Huai
Daiki Kougyou Kuromine Aya 1/6 Nure JK Sexy Girl
Búp Bê Pajama Girl
Danh sách người dùng mới tặng quà (Hướng dẫn kiếm vàng)
Hãy trở thành người đầu tiên tặng quà
Tóm tắt nội dung:
Điều Diệp Mặc lo lắng không phải vì bản thân mình bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, đối với việc này, căn bản là hắn không mấy quan tâm. Điều hắn quan tâm chính là việc hắn bị “bất lực”, còn sư phụ Lạc Ảnh của hắn thì thế nào rồi.

Nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng những học sinh trong lớp cười cái gì, chính là vì thân thể trước của hắn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, còn theo đuổi một nữ sinh xinh đẹp tên Ngạn Diễm nữa. Kết quả là bức thư mà mình tỏ tình lại bị người ta dán lên bảng đen, sau đó đứng ở trên bục nhìn mình khinh thường nói:

– Diệp đại thiếu gia, cậu có thể lên giường với tôi không?
TIP: Truyện bạn đề cử sẽ được lưu lại trong Lịch sử Bookmark. Xem kho truyện của bạn ngay!

Danh sách chương (326)

Chương 326
275.9 K 2 năm trước
Chương 325
150.1 K 2 năm trước
Chương 324
140.6 K 2 năm trước
Chương 323
138.9 K 2 năm trước
Chương 322
126.9 K 2 năm trước
Chương 321
131.7 K 2 năm trước
Chương 320
132.4 K 2 năm trước
Chương 319
138.9 K 2 năm trước
Chương 318
140.7 K 2 năm trước
Chương 317
122.5 K 2 năm trước
Chương 316
123.2 K 2 năm trước
Chương 315
141.5 K 2 năm trước
Chương 314
104.1 K 2 năm trước
Chương 313
107.2 K 2 năm trước
Chương 312
113 K 2 năm trước
Chương 311
97.8 K 2 năm trước
Chương 310
111 K 2 năm trước
Chương 309
103.6 K 2 năm trước
Chương 308
98.5 K 2 năm trước
Chương 307
104.6 K 2 năm trước
Chương 306
106.9 K 2 năm trước
Chương 305
91.8 K 2 năm trước
Chương 304
114.6 K 2 năm trước
Chương 303
97.8 K 2 năm trước
Chương 302
105.2 K 2 năm trước
Chương 301
106.7 K 2 năm trước
Chương 300
99.4 K 2 năm trước
Chương 299
105.8 K 2 năm trước
Chương 298
120.9 K 2 năm trước
Chương 297
101.9 K 2 năm trước
Chương 296
110.3 K 2 năm trước
Chương 295
113.5 K 2 năm trước
Chương 294
106.8 K 2 năm trước
Chương 293
107.9 K 2 năm trước
Chương 292
97.8 K 2 năm trước
Chương 291
102.7 K 2 năm trước
Chương 290
114.9 K 2 năm trước
Chương 289
99.8 K 2 năm trước
Chương 288
109.6 K 2 năm trước
Chương 287
115 K 2 năm trước
Chương 286
106.8 K 2 năm trước
Chương 285
178.5 K 2 năm trước
Chương 284
124.7 K 2 năm trước
Chương 283
108.2 K 2 năm trước
Chương 282
104.3 K 2 năm trước
Chương 281
182.9 K 2 năm trước
Chương 280
110.5 K 2 năm trước
Chương 279
101.6 K 2 năm trước
Chương 278
101.8 K 2 năm trước
Chương 277
108.8 K 2 năm trước
Chương 276
167.1 K 2 năm trước
Chương 275
102.3 K 2 năm trước
Chương 274
115.4 K 2 năm trước
Chương 273
95.8 K 2 năm trước
Chương 272
104 K 2 năm trước
Chương 271
112.7 K 2 năm trước
Chương 270
115.4 K 2 năm trước
Chương 269
111 K 2 năm trước
Chương 268
95 K 2 năm trước
Chương 267
106.5 K 2 năm trước
Chương 266
92.7 K 2 năm trước
Chương 265
117.5 K 2 năm trước
Chương 264
103.2 K 2 năm trước
Chương 263
116.6 K 2 năm trước
Chương 262
108.7 K 2 năm trước
Chương 261
93.7 K 2 năm trước
Chương 260
103.1 K 2 năm trước
Chương 259
104.3 K 2 năm trước
Chương 258
113.9 K 2 năm trước
Chương 257
113.9 K 2 năm trước
Chương 256
101.3 K 2 năm trước
Chương 255
109.5 K 2 năm trước
Chương 254
108.3 K 2 năm trước
Chương 253
104.1 K 2 năm trước
Chương 252
115.9 K 2 năm trước
Chương 251
109 K 2 năm trước
Chương 250
111.3 K 2 năm trước
Chương 249
98.1 K 2 năm trước
Chương 248
107.8 K 2 năm trước
Chương 247
99.2 K 2 năm trước
Chương 246
108.9 K 2 năm trước
Chương 245
100.3 K 2 năm trước
Chương 244
108.8 K 2 năm trước
Chương 243
108.8 K 2 năm trước
Chương 242
116.7 K 2 năm trước
Chương 241
99.4 K 2 năm trước
Chương 240
114.1 K 2 năm trước
Chương 239
113.5 K 2 năm trước
Chương 238
113.2 K 2 năm trước
Chương 237
116.8 K 2 năm trước
Chương 236
99.6 K 2 năm trước
Chương 235
98.2 K 2 năm trước
Chương 234
94.8 K 2 năm trước
Chương 233
107.2 K 2 năm trước
Chương 232
102 K 2 năm trước
Chương 231
112.1 K 2 năm trước
Chương 230
107.1 K 2 năm trước
Chương 229
112.3 K 2 năm trước
Chương 228
95.1 K 2 năm trước
Chương 227
103.9 K 2 năm trước
Chương 226
102.6 K 2 năm trước
Chương 225
90.3 K 2 năm trước
Chương 224
120.3 K 2 năm trước
Chương 223
102.3 K 2 năm trước
Chương 222
96.7 K 2 năm trước
Chương 221
125.7 K 2 năm trước
Chương 220
118.1 K 2 năm trước
Chương 219
122.4 K 2 năm trước
Chương 218
110.1 K 2 năm trước
Chương 217
97.3 K 2 năm trước
Chương 216
109 K 2 năm trước
Chương 215
118.2 K 2 năm trước
Chương 214
113.3 K 2 năm trước
Chương 213
122.9 K 2 năm trước
Chương 212
117.3 K 2 năm trước
Chương 211
99.7 K 2 năm trước
Chương 210
107.2 K 2 năm trước
Chương 209
111.7 K 2 năm trước
Chương 208
124.4 K 2 năm trước
Chương 207
108 K 2 năm trước
Chương 206
106.8 K 2 năm trước
Chương 205
111.8 K 2 năm trước
Chương 204
114.6 K 2 năm trước
Chương 203
111.1 K 2 năm trước
Chương 202
113.1 K 2 năm trước
Chương 201
112.5 K 2 năm trước
Chương 200
115.7 K 2 năm trước
Chương 199
113.8 K 2 năm trước
Chương 198
115.8 K 2 năm trước
Chương 197
129.2 K 2 năm trước
Chương 196
112.5 K 2 năm trước
Chương 195
110.5 K 2 năm trước
Chương 194
109.7 K 2 năm trước
Chương 193
106.5 K 2 năm trước
Chương 192
110.8 K 2 năm trước
Chương 191
130.1 K 2 năm trước
Chương 190
115 K 2 năm trước
Chương 189
100.4 K 2 năm trước
Chương 188
112.5 K 2 năm trước
Chương 187
108.4 K 2 năm trước
Chương 186
120.3 K 2 năm trước
Chương 185
102 K 2 năm trước
Chương 184
103.7 K 2 năm trước
Chương 183
105.9 K 2 năm trước
Chương 182
109.8 K 2 năm trước
Chương 181
113.5 K 2 năm trước
Chương 180
110.5 K 2 năm trước
Chương 179
119.5 K 2 năm trước
Chương 178
108.9 K 2 năm trước
Chương 177
134.2 K 2 năm trước
Chương 176
124 K 2 năm trước
Chương 175
103.7 K 2 năm trước
Chương 174
120.2 K 2 năm trước
Chương 173
99.6 K 2 năm trước
Chương 172
93.8 K 2 năm trước
Chương 171
114.4 K 2 năm trước
Chương 170
113.5 K 2 năm trước
Chương 169
105.7 K 2 năm trước
Chương 168
116.6 K 2 năm trước
Chương 167
113 K 2 năm trước
Chương 166
99.2 K 2 năm trước
Chương 165
118.2 K 2 năm trước
Chương 164
111.9 K 2 năm trước
Chương 163
104.8 K 2 năm trước
Chương 162
102.7 K 2 năm trước
Chương 161
103.1 K 2 năm trước
Chương 160
103.3 K 2 năm trước
Chương 159
104.4 K 2 năm trước
Chương 158
106.2 K 2 năm trước
Chương 157
144 K 2 năm trước
Chương 156
110.8 K 2 năm trước
Chương 155
109.1 K 2 năm trước
Chương 154
123.3 K 2 năm trước
Chương 153
112.1 K 2 năm trước
Chương 152
104 K 2 năm trước
Chương 151
97.2 K 2 năm trước
Chương 150
107.5 K 2 năm trước
Chương 149
115.7 K 2 năm trước
Chương 148
112.4 K 2 năm trước
Chương 147
148.1 K 2 năm trước
Chương 146
101.3 K 2 năm trước
Chương 145
101.8 K 2 năm trước
Chương 144
100.3 K 2 năm trước
Chương 143
106.3 K 2 năm trước
Chương 142
99.1 K 2 năm trước
Chương 141
95.3 K 2 năm trước
Chương 140
108.5 K 2 năm trước
Chương 139
100.7 K 2 năm trước
Chương 138
120.4 K 2 năm trước
Chương 137
113.6 K 2 năm trước
Chương 136
97.5 K 2 năm trước
Chương 135
102 K 2 năm trước
Chương 134
109.6 K 2 năm trước
Chương 133
116.7 K 2 năm trước
Chương 132
111.8 K 2 năm trước
Chương 131
114 K 2 năm trước
Chương 130
104.4 K 2 năm trước
Chương 129
103.4 K 2 năm trước
Chương 128
102.2 K 2 năm trước
Chương 127
113.5 K 2 năm trước
Chương 126
115 K 2 năm trước
Chương 125
102 K 2 năm trước
Chương 124
122.5 K 2 năm trước
Chương 123
99.7 K 2 năm trước
Chương 122
115.3 K 2 năm trước
Chương 121
100.1 K 2 năm trước
Chương 120
107.9 K 2 năm trước
Chương 119
107 K 2 năm trước
Chương 118
111.8 K 2 năm trước
Chương 117
123.8 K 2 năm trước
Chương 116
124.5 K 2 năm trước
Chương 115
132.4 K 2 năm trước
Chương 114
114.5 K 2 năm trước
Chương 113
106.6 K 2 năm trước
Chương 112
111.5 K 2 năm trước
Chương 111
111.5 K 2 năm trước
Chương 110
124.9 K 2 năm trước
Chương 109
117.9 K 2 năm trước
Chương 108
114.2 K 2 năm trước
Chương 107
113.3 K 2 năm trước
Chương 106
118.5 K 2 năm trước
Chương 105
103.7 K 2 năm trước
Chương 104
107.2 K 2 năm trước
Chương 103
114.9 K 2 năm trước
Chương 102
113.2 K 2 năm trước
Chương 101
108.3 K 2 năm trước
Chương 100
106.2 K 2 năm trước
Chương 99
116.6 K 2 năm trước
Chương 98
120.2 K 2 năm trước
Chương 97
114.7 K 2 năm trước
Chương 96
126.9 K 2 năm trước
Chương 95
106.9 K 2 năm trước
Chương 94
119.8 K 2 năm trước
Chương 93
127.3 K 2 năm trước
Chương 92
135.3 K 2 năm trước
Chương 91
112 K 2 năm trước
Chương 90
107.7 K 2 năm trước
Chương 89
122.7 K 2 năm trước
Chương 88
118.3 K 2 năm trước
Chương 87
114.3 K 2 năm trước
Chương 86
121.7 K 2 năm trước
Chương 85
110.1 K 2 năm trước
Chương 84
121.1 K 2 năm trước
Chương 83
109 K 2 năm trước
Chương 82
112.1 K 2 năm trước
Chương 81
118.7 K 2 năm trước
Chương 80
116.2 K 2 năm trước
Chương 79
120.9 K 2 năm trước
Chương 78
109.2 K 2 năm trước
Chương 77
121.1 K 2 năm trước
Chương 76
134.1 K 2 năm trước
Chương 75
126 K 2 năm trước
Chương 74
110.2 K 2 năm trước
Chương 73
123.3 K 2 năm trước
Chương 72
122.6 K 2 năm trước
Chương 71
111 K 2 năm trước
Chương 70
124.5 K 2 năm trước
Chương 69
108.5 K 2 năm trước
Chương 68
118.5 K 2 năm trước
Chương 67
129.8 K 2 năm trước
Chương 66
134.5 K 2 năm trước
Chương 65
113.9 K 2 năm trước
Chương 64
122.2 K 2 năm trước
Chương 63
118 K 2 năm trước
Chương 62
130.6 K 2 năm trước
Chương 61
141.5 K 2 năm trước
Chương 60
120.5 K 2 năm trước
Chương 59
112.3 K 2 năm trước
Chương 58
121.9 K 2 năm trước
Chương 57
129.8 K 2 năm trước
Chương 56
124.2 K 2 năm trước
Chương 55
125.7 K 2 năm trước
Chương 54
118.7 K 2 năm trước
Chương 53
130.5 K 2 năm trước
Chương 52
121.8 K 2 năm trước
Chương 51
127.1 K 2 năm trước
Chương 50
128.2 K 2 năm trước
Chương 49
125.8 K 2 năm trước
Chương 48
123.9 K 2 năm trước
Chương 47
110.9 K 2 năm trước
Chương 46
137.4 K 2 năm trước
Chương 45
124.2 K 2 năm trước
Chương 44
136.6 K 2 năm trước
Chương 43
129.8 K 2 năm trước
Chương 42
134.9 K 2 năm trước
Chương 41
129.4 K 2 năm trước
Chương 40
146.9 K 2 năm trước
Chương 39
135.4 K 2 năm trước
Chương 38
133.4 K 2 năm trước
Chương 37
134.5 K 2 năm trước
Chương 36
135.5 K 2 năm trước
Chương 35
158 K 2 năm trước
Chương 34
128 K 2 năm trước
Chương 33
140.4 K 2 năm trước
Chương 32
160.2 K 2 năm trước
Chương 31
150.9 K 2 năm trước
Chương 30
144.4 K 2 năm trước
Chương 29
146.1 K 2 năm trước
Chương 28
167.2 K 2 năm trước
Chương 27
193.7 K 2 năm trước
Chương 26
162.9 K 2 năm trước
Chương 25
176.4 K 2 năm trước
Chương 24
155.1 K 2 năm trước
Chương 23
165.4 K 2 năm trước
Chương 22
162.4 K 2 năm trước
Chương 21
158.3 K 2 năm trước
Chương 20
191.3 K 2 năm trước
Chương 19
165.5 K 2 năm trước
Chương 18
156.6 K 2 năm trước
Chương 17
178.8 K 2 năm trước
Chương 16
171.3 K 2 năm trước
Chương 15
167 K 2 năm trước
Chương 14
179.6 K 2 năm trước
Chương 13
165.6 K 2 năm trước
Chương 12
168.4 K 2 năm trước
Chương 11
188.7 K 2 năm trước
Chương 10
189.5 K 2 năm trước
Chương 9
180.9 K 2 năm trước
Chương 8
175.9 K 2 năm trước
Chương 7
183.9 K 2 năm trước
Chương 6
200.4 K 2 năm trước
Chương 5
179.3 K 2 năm trước
Chương 4
183.1 K 2 năm trước
Chương 3
208.7 K 2 năm trước
Chương 2
241.8 K 2 năm trước
Chương 1
433.6 K 2 năm trước

Bình luận

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x